წყალთან თამაში. წყარო: Youtube

გიგანტური, პროექტები, რომელთა მიღმა ადამიანი აღარავის ახსოვს, ჰესები, რომელთა მშნებლობაც რადიკალურად შეცვლის ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ გარემოს.