წყლის ფასი უკვე მეორედ ორმაგდება. წყარო გაზეთი National Business

საქართველოში წყლის რესურსების მართვისახალი მექანიზმები მკვიდრდება. რეფორმა დანახარჯების სრულად ამოღებას გულისხმობს, რისთვისაც საცხოვრებელ კორპუსებში კოლექტიური მრიცხველები დამონტაჟდება. წყლის გადასახადი საერთო
მრიცხველის ჩვენების მიხედვით თითოეული კორპუსისთვის განისაზღვრება და ამ კორპუსის მობინადრეები მას სულადობის მიხედვით გადაიხდიან.