ჭუბერის სტიქია – ბუნებრივი მოვლენა თუ ადამიანის ზეგავლენის შედეგი. წყარო: რადიო თავისუფლება

არის თუ არა კავშირი ჭუბერის ხევში 5 ივლისს მომხდარ სტიქიურ უბედურებასა და მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდინარეების ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში, მაღალკაშხლიანი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას შორის?