"ხუდონის ჰესი ქვეყნისთვის მომგებიანი არ იქნება". წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

კონტრაქტის თანახმად, ხუდონის პროექტის განხორციელებისას ძირითადი შემოსავალი ჩვეულებრივი დაბეგვრის რეჟიმიდან შემოსული თანხები იქნება – 12% მოგების გადასახადი, 20% – საშემოსავლო მომსახურე პერსონალის ხელფასებიდან.