ხუდონჰესის სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები. წყარო: youtube.com

იძულებითი განსახლება/ადამიანის უფლებები – მანანა ქოჩლაძე, გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალეტრნატივა" 
ხუდონჰესის ეკონომიკური მოგება – დავით ჭიპაშვილი, გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალეტრნატივა" 
მოდერატორი: თამარ გურჩიანი, იურისტი