ხუდონჰესი ადამიანის უფლებების პირისპირ. წყარო: ლიბერალი

„ხუდონჰესი: ადამიანის უფლებების დაცვა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა“ – ამ სახელწოდებით სვანეთში, მესტიაში კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის ორგანიზატორები სახალხო დამცველის აპარატი და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი იყვნენ.