ხუდონჰესი – განხეთქილების სადგური. წყარო: რადიო თავისუფლება 

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მოწვეულმა ნიდერლანდის გარემოზე ზემოქმედების კომისიის წევრებმა  (NCEA- Netherlands Commission on Environmental Assessment) საზოგადოებას წარუდგინეს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შეფასების დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც,  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი მნიშვნე