ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობით საქართველო მეორე ადგილზეა – საერთაშორისო ორგანიზაციის საგანგაშო კვლევა და ექსპერტის შეფასება. წყარო: საინფორმაციო პორტალი ამბები.ge