ჰესების მშენებლობის თემაზე „მწვანე ალტერნატივა“ საჯარო დისკუსიას გამართავს. წყარო: მცხეთა – მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი

საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას ქვეყანაში არსებული ენერგეტიკული პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება წარმოადგენს. ამჟამად დადებულია 40-ზე მეტი ურთიერთგაგების მემორანდუმი და შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ქართულ ან უცხოურ კომპანიებს შორის მცირე, საშუალო და დიდი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროექტებზე. ჰიდროელექტროსადგურების ნაწილის მშენებლობა უკვე დაწყებულია, ნაწილი კი, დაგეგმვის ეტაპზეა