ჰესები ხელაღებით აშენების დრო წარსულს ჩაბარდა. წყარო: for.ge

დიდი თუ საშუალო ჰესები აგრერიგად მშენებლობის დრო და ჟამი წარსულს ჩაბარდა. თუმცა, მშენებლობას ვამბობთ, თორემ სინამდვილეში ესა თუ ის „ინვესტორი“ წამოიწყებდა სამუშაოებს, შემდეგ მიატოვებდა და მის ასავალ-დასავალს კაციშვილი ვერ პოულობდა.