ჰიდროელექტროსადგურებიდან ენერგიის მიღება მოძველებული მიდგომაა. წყარო: ეკოფქატი

უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში კი სულ უფრო მეტს მსჯელობენ იმ საკითხზე თუ რამდენად საჭიროა საქართველოში დიდი თუ მცირე ჰესების აშენება, მათ შორის ისეთების როგორიცაა: ხუდონ ჰესი ან ნენსკრა.