გარემოსდაცვითი პრობლემატიკა პოლიტიკაში. წყარო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რადიო 1

სტუმარი: ერეკლე ურუშაძე – საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ირაკლი მაჭარაშვილი – მწვანე ალტერნატივა.

წამყვანი: დავით პაიჭაძე.