"59 წამი" | ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი საქართველოში. წყარო:59 წამი – კამათი წესების დაცვით

"59 წამი" | ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი საქართველოში | გადაცემის პირველი ნაწილი | (03.07.2016) | ✳ საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე.
✔ როგორ აფასებენ სპეციალისტები ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ანგარიშს, ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ.
➡ რა ვალდებულებებს გვაკისრებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და მივყვებით თუ
ჩამოვრჩებით მითითებულ გრაფიკს? 
➡ რა არის საქართველოში ჰაერის დაბინძურების მთავარი ფაქტორი? ტექნიკურად, გაუმართავი ტრანსპორტი, საწვავის ხარისხი, საწარმოო ობიექტების გამონაბოლქვი თუ, მწვანე ნარგავების დეფიციტი. სპეციალისტების მოსაზრებები 59 წამში.