ბლოგები

 • ბლოგები

  სტიქია გურიაში

  კლიმატის ცვლილება საქართველოში სტიქიური პროცესების გააქტიურებასა და კატასტროფების რისკების ზრდას იწვევს.
 • ბლოგები

  კლიმატის ცვლილების ზეგავლენა ქალებზე

  საქართველოში მცხოვრები ქალები აცნობიერებენ, რომ კლიმატის ცვლილებას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მათ ცხოვრებაზე. ამასთან, ქალაქებში და სოფლად მცხოვრები ქალები სხვადასხვანაირად აღიქვამენ და განიცდიან კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებას.
 • ბლოგები

  ამნისტია – ჰუმანური აქტი თუ მიწის მიტაცება?

  საქართველოს პარლამენტმა 2023 წლის 15 ნოემბერს მიიღო „ამნისტიის შესახებ” კანონი, რომელიც ორი თვით ადრე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით იქნა წარდგენილი პარლამენტში.

ბიბლიოთეკა