მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვის თაობაზე

RMG_auramaining

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს “დაგის“ ცემენტისა და ფილერის წარმოების საამქროს პროექტის გზშ ანგარიშზე

dagi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს “დაგის“ ცემენტისა და ფილერის წარმოების საამქროს პროექტის გზშ ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები „ბარამიძე ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშსა და ანგარიშის განხილვის პროცესზე

baramidzehesi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები „ბარამიძე ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშსა და ანგარიშის განხილვის პროცესზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ცემენტის საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

cementi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ქ. ზუგდიდში შპს ,,კოლხეთიცემენტის” ცემენტის საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კამარა ჰესის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

kamara_hesi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კამარა ჰესის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

შენიშვნები სს “რუსთავის აზოტის” მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

azoti

შენიშვნები სს “რუსთავის აზოტის” მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე    

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები რუსთავში ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

rustavi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები რუსთავში შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია” ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს არ ემ ჯი აურამაინი ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტზე

rmg_auramainig_okro

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს არ ემ ჯი აურამაინის ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები მეტალურგიული ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტზე

_RusAlloys

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები შპს „რუსელოის“ მეტალურგიული ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის პროექტზე

MGT

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს “მგტ”-ს ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშზე  

»»»

Page 1 of 1312345...10...Last »