მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს მშენებლობის პროექტის გზშ ანგარიშზე

cementi

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარაბდაში შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს მშენებლობის პროექტის გზშ ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯია“-ს მანგანუმის ოქსიდის საწარმოს ტერიტორიაზე ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე

gemical

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯია“-ს მანგანუმის ოქსიდის საწარმოს ტერიტორიაზე ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე და ანგარიშის განხილვის პროცესზე

azoti

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე და ანგარიშის განხილვის პროცესზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონპროექტზე

garemosdacviti

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს მიერ განსახილველად წარმოდგენილ კანონპროექტზე „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

abastumani

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები ჩხარი-აჯამეთის მანგანუმის საბადოზე, ქალცედონისა და სპონგოლიტის შესწავლა-მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

broliskedi

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბროლისქედის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩხარი-აჯამეთის მანგანუმის საბადოზე, ქალცედონისა და სპონგოლიტის შესწავლა-მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები ქ. ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (უბანი ნაბადა) სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 420 933 ტონა სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

nabada

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები ქ. ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (უბანი ნაბადა) სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 420 933 ტონა სასარგებლო წიაღისეულის-ტორფის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე  

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის (Voluntary National Review, VNR) მეორე ანგარიშის პროექტის თაობაზე

VNR

წვანე ალტერნატივას შენიშვნები გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის (Voluntary National Review, VNR) მეორე ანგარიშის პროექტის თაობაზე    

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს “ჯორჯია მეტალის” მეტალურგიული საწარმოს სკოპინგის ანგარიშზე

georgian_metali

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს “ჯორჯია მეტალის” მეტალურგიული საწარმოს სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები საქართველოს კლიმატის სამოქმედო გეგმის „ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორის“ თავის საბოლოო სამუშაო ვერსიაზე

climate

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები საქართველოს კლიმატის სამოქმედო გეგმის „ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორის“ თავის საბოლოო სამუშაო ვერსიაზე

»»»

Page 1 of 1212345...10...Last »