ამა წლის 22 აპრილს, ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში, საინფორმაციო გადაცემაში – ახალი მეცხრეზე, გავიდა სიუჟეტი „ახალი დასკვნა ხუდონზე, ახალმა მასალებმა ჰესის ირგვლივ უთანხმოება უნდა გააბათილოს“. სიუჟეტის ავტორები:

სიუჟეტის თანახმად, ხუდონჰესის მშენებელი კომპანია „ტრანსელექტრიკა“ უახლოეს დღეებში აპირებდა ახალი კვლევის წარმოდგენას;  ეს ანგარიში უპასუხებდა აპრილის დასაწყისში ნიდერლანდების სამეფოს გარემოზე ზემოქმედების  კომისიის ექსპერტთა მიერ გამოთქმულ ყველა  შენიშვნას.  

ჩვენი აზრით,  სიუჟეტი იყო მიკერძოებული და მიმართული იყო  ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას ნეგატიურ კონტექსტში წარმოჩენისთვის, სახელდობრ: იხილეთ ვრცლად

 

ამა წლის 8 მაისის, ტელეკომპანია მეცხრე არხის თვითმარეგულირების კომისიის გადაწყვეტილება ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას საჩვართან დაკავშირებით