მწვანე ალტერნატივასა და ირინა ღამბაშიძის ადმინისტრაციული საჩივარი საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროსათვის უძრავი ძეგლის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებით

2013 წლის 5 აგვისტოს მწვანე ალტერნატივამ და ქალბატონმა ირინა ღამბაშიძემ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის № 03/108 ბრძანების ბათილად ცნობის მოთხოვნით, ადმინისტრაციული საჩივარი წარადგინეს საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში. გასაჩივრებული აქტით, კომპანია RMG Gold-ის განცხადებისა და ამ განცხადებაზე რეაგირების მიზნით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე, საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი …

»»»

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას საჩივარი ტელეკომპანია მეცხრე არხის თვითმარეგულირების ორგანოს

ამა წლის 22 აპრილს, ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში, საინფორმაციო გადაცემაში – ახალი მეცხრეზე, გავიდა სიუჟეტი „ახალი დასკვნა ხუდონზე, ახალმა მასალებმა ჰესის ირგვლივ უთანხმოება უნდა გააბათილოს“. სიუჟეტის ავტორები: სიუჟეტის თანახმად, ხუდონჰესის მშენებელი კომპანია „ტრანსელექტრიკა“ უახლოეს დღეებში აპირებდა ახალი კვლევის წარმოდგენას;  ეს ანგარიში უპასუხებდა აპრილის დასაწყისში ნიდერლანდების სამეფოს გარემოზე ზემოქმედების  კომისიის ექსპერტთა მიერ გამოთქმულ ყველა  შენიშვნას.   ჩვენი …

»»»

მწვანე ალტერნატივა საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ასლს ითხოვს

2012 წლის 5 სექტემბერს მწვანე ალტერნატივამ წერილით მიმართა საქართველოს მთავრობის კანცელარიას და მოითხოვა  საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 5 სექტემბრამდე გამოცემული განკარგულებების ასლების გადაცემა. მწვანე ალტერნატივას წერილი საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ არ უზრუნველყო მოთხოვნილი ინფორმაციის ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადაში მწვანე ალტერნატივასათვის გადაცემა. 2012 წლის 20 სექტემბერს მწვანე ალტერნატივამ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა …

»»»

Page 4 of 41234