საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგრამის ბიულეტენი

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგრამის ბიულეტენი -1

biuleteni1საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგრამის ბიულეტენი -1