“კასპიის შავი ოქრო – ვინ სარგებლობს ნავთობის ინფრასტრუქტურის განვითარებით საქართველოსა და აზერბაიჯანში?”

თბილისი, 22 აპრილი, 2002 წელი – ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელისა და ენერგეტიკული პროექტის ახალი კვლევა "კასპიის შავი ოქრო – ვინ სარგებლობს ნავთობის ინფრასტრუქტურის განვითარებით საქართველოსა და აზერბაიჯანში?", ასახავს კასპიის ზღვის რეგიონში ნავთობის სექტორის სწრაფ განვითარებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და თუ რა სარგებელი მოაქვს მას ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. კვლევა არსებითად სვამს საკითხს, რომ სანამ საქართველოსა …

»»»