არასრული შეფასება – გარანტია მილსადენის უსაფრთხოებისათვის

btc_kids_2

თბილისი, 9 აგვისტო, 2002 – ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთ ქსელის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ორი დოკუმენტი: "ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის: საქართველოს მხარე – ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის პროექტის ხარისხობრივი ანალიზი" და "კომენტარები ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის: საქართველოს მხარე – ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის პროექტზე", რომლებიც ნათლად წარმოაჩენენ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების …

»»»