“რა მოაქვს მილსადენს ნავთობის გარდა”, ანუ კიდევ ერთხელ დგვარის შესახებ

btc_dgvari

12 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობა და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია საზეიმოდ აღნიშნავენ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის საქართველოს მონაკვეთის ნავთობით შევსებას და თავს მოიწონებენ საქართველოს საზოგადოების წინაშე წარმატებით დასრულებული “საუკუნის პროექტით”.  ამ “ღირსშესანიშნავ” დღეს მწვანე ალტერნატივას სურს, კიდევ ერთხელ შეახსენოს საზოგადოებას, “რა მოაქვს მილსადენს ნავთობის გარდა” თუნდაც ერთი სოფლის – ბორჯომის რაიონის სოფელი დგვარის, მაგალითზე.  ორგანიზაციის ვებ გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ უახლესი …

»»»

ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივა”-ს განცხადება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განსახილველად წარმოდგენილი გარდამავალი პერიოდის დებულებების თაობაზე

baneri_GA

“ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნათა შესრულების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ მომზადდა და განსახილველად გავრცელდა მთავრობის დადგენილებათა პროექტები:  “ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ზედაპირული წყლის ობიექტში წყალჩაშვების ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ’’ დებულების დამტკიცების თაობაზე; “ცხოველთა სამყაროს ობიექტებით სარგებლობის ნებართვისა და ლიცენზიის გაცემის წესისა …

»»»

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები საქართველოს ენერგოსექტორის პოლიტიკასა და 2004-2005 წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით

baneri_GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები საქართველოს ენერგოსექტორის პოლიტიკასა და 2004-2005 წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით პოლიტიკის შექმნის პროცესში საზოგადოების თანამონაწილეობის უზრუველყოფისათვის ენერგეტიკის სამინისტრომ უნდა მოაწყოს დოკუმენტის საჯარო განხილვები, რომელთა ჩატარების თარიღისა და ადგილის თაობაზე ინფორმაცია უნდა გაავრცელოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით (აგრეთვე სასურველია, აღნიშნული ინფორმაცია ენერგეტიკის სამინისტროს ვებ-გვერდზეც გავრცელდეს). ამავე საინფორმაციო საშუალებებით უნდა გავრცელდეს განცხადება განსახილველ დოკუმენტზე შენიშვნების/კომენტარების მიწოდების ვადები და …

»»»