არასამთავრობო ორგანიზაციათა მიმართვა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს, “სატყეო სექტორში მიმდინარე პროცესებზე”

baneri_GA

არასამთავრობო ორგანიზაციათა პოზიცია სატყეო სექტორში მიმდინარე პროცესებზე  გასული წლის ბოლოს რამდენიმე გარემოსდაცვითმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თხოვნით მივმართეთ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს, ბატონ დავით ტყეშელაშვილს მოეწყო ღია შეხვედრა, რომელიც მიეძღვნებოდა საქართველოს სატყეო სექტორის პრობლემებს.  აღნიშნული თხოვნის მიზეზი იყო სამინისტროს სხვადასხვა ოფიციალური პირის მიერ სატყეო სექტორში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გაკეთებული ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები, რომლებიც საზოგადოებაში …

»»»

ამა წლის 16 იანვარს, 13.00 სთ-ზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე – ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივა” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

2006 წლის 25 დეკემბერს “მწვანე ალტერნატივა”-მ სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, სადაც ორგანიზაცია მოითხოვდა ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს 2005 წლის 24 ივნისის ¹1775-რს კანონის მე-20 მუხლის I ნაწილისა და 26-ე მუხლის I ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას. სარჩელი მომზადდა ორგანაზაცია ”კოსტიტუციის 42-ე მუხლი”-სა და “მწვანე ალტერნატივა”-ს მიერ. ასევე, ”კოსტიტუციის 42-ე მუხლი”-ს წევრები დაიცავენ “მწვანე ალტერნატივა”-ს ინტერესებს …

»»»