წერილი თბილისის მუნიციპალური წყალმომარაგების პროექტთან დაკავშირებით

baneri_GA

გთხოვთ, გაეცნოთ ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას მიერ მომზადებულ წერილს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა სახელზე. წერილი ეხება თბილისის წყლის მიწოდების გაუმჯობესების პროექტს, რომლის განსახორციელებლად შპს. “თბილისის წყალი” (ყოფ. თბილწყალკანალი) ითხოვს 25 მილიონ ევროს.  ვინაიდან პროექტი გულისხმობს კოლექტიური მრიცხველების დაყენებას, წყლის ტარიფის შესაძლო ზრდას, არ ითვალისწინებს შეღავათებს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მოსახლეობისთვის, კერძო სამართლის საზოგადოებრივი …

»»»