საქართველოს ტყეების მომავალს სასამართლო გადაწყვეტს

IMG_2232

ა.წ. 21 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა განმხილველმა კოლეგიამ დასაშვებად ცნო ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას სარჩელი. ამ სარჩელით მწვანე ალტერნატივა ითხოვს გაუქმდეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი მინისტრის ბრძანებები, რომელთა საფუძველზეც ა.წ. მაისში გაიყიდა სამი ხანგრძლივვადიანი ლიცენზია ხე-ტყის დამზადებაზე. ამასთანავე, ასოციაცია ითხოვს გაუქმდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აქტები, რომლითაც უარი ეთქვა მწვანე ალტერნატივას ზემოთ აღნიშნული ბრძანებების ადმინისტრაციული წესით …

»»»

წერილი საქართველოს სახალხო დამცველს, თბილისის წყალმომარაგების სისტემის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით

5238_4bc04d1441191

ბატონო სოზარ აღნიშნული წერილით, გვსურს თქვენი ყურადღება თბილისის წყალმომარაგების სისტემის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზე და ჩვენი ორგანიზაციის მიერ აღმოჩენილ დარღვევებზე მივაპყროთ, რამაც საზოგადოების სერიოზული და სამართლიანი შეშფოთება გამოიწვია.  მოგახსენებთ, რომ შპს. “თბილისის წყალმა” 2007 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო საცხოვრებელი კორპუსების გამრიცხველიანება (საერთო მრიცხველების დამონტაჟება) და საცხოვრებელ კორპუსებში სულადობის მოწესრიგება. ვაშლიჯვარი წარმოადგენს თბილისის ერთ-ერთ პირველ უბანს, სადაც საერთო …

»»»