ხე-ტყის ლიცენზიების საკითხს სასამართლო გადაწყვეტს.

ხე-ტყის ლიცენზიების საკითხს სასამართლო გადაწყვეტს. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე „მწვანე ალტერნატივა“ და საქართველოს სახალხო დამცველი 2007 წლის პირველ მაისს აუქციონის შედეგად გაცემული ხე-ტყის დამზადების ხანგრძლივვადიანი ლიცენზიების გაუქმებას მოითხოვენ. 

ხე-ტყის ლიცენზიების საკითხს სასამართლო გადაწყვეტს. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე

„მწვანე ალტერნატივა“ და საქართველოს სახალხო დამცველი 2007 წლის პირველ მაისს აუქციონის შედეგად გაცემული ხე-ტყის დამზადების ხანგრძლივვადიანი ლიცენზიების გაუქმებას მოითხოვენ. 


მოსახლეობის დიდ ნაწილს დაუქლორავი სასმელი წყალი მიეწოდება.

მოსახლეობის დიდ ნაწილს დაუქლორავი სასმელი წყალი მიეწოდება. წყარო: Medianews.ge არასამთავრობო ორგანიზაციის, ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივას” ინფორმაციით, საქართველოს ზედაპირული წყლები ერიოზულად ბინძურდება, რისი ძირითადი მიზეზიც დასახლებული პუნქტებისა და საწარმოო ობიექტების ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების უქონლობა ან მათი არაეფექტიანი მუშაობაა. 

მოსახლეობის დიდ ნაწილს დაუქლორავი სასმელი წყალი მიეწოდება. წყარო: Medianews.ge

არასამთავრობო ორგანიზაციის, ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივას” ინფორმაციით, საქართველოს ზედაპირული წყლები ერიოზულად ბინძურდება, რისი ძირითადი მიზეზიც დასახლებული პუნქტებისა და საწარმოო ობიექტების ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების უქონლობა ან მათი არაეფექტიანი მუშაობაა. 


ჩინელებს, ბელგიელებს, და იტალიელებს სასამრთლოში უჩივლეს. ქართული ტყეების ბედი მალე გაირკვევა.

ჩინელებს, ბელგიელებს, და იტალიელებს სასამრთლოში უჩივლეს. ქართული ტყეების ბედი მალე გაირკვევა. წყარო: გაზეთი ალია

ჩინელებს, ბელგიელებს, და იტალიელებს სასამრთლოში უჩივლეს. ქართული ტყეების ბედი მალე გაირკვევა. წყარო: გაზეთი ალია


პრეზიდენტის ახალი განკარგულების დეტალები.

პრეზიდენტის ახალი განკარგულების დეტალები. "მულტიპლექსს" წყლის მიწოდების სისტემაში ინესტიციების განხორციელების ვალდებულება მოეხსნა. წყარო: გაზეთი National Business ბოლო პერიოდში საქართველოში `საინვესტიციო გარემოს შექმნა~ და სახელმწიფო საბიუჯეტო შემოსავლების ყველა შესაძლო საშუალებით გაზრდა საშიში ტენდენციებით ხასიათდება. ამ პროცესთან მიმართებაში ერთ-ერთი საკამათო საკითხი წყლის ობიექტების საეჭვო ვითარებაში გაყიდვა გახდა. აღნიშნულ თემაზე `ნაციონალურმა ბიზნესმა~ არაერთხელ დაწერა. ამჯერად ვაგრძელებთ ყველასთვის მტკივნეულ თემას.

პრეზიდენტის ახალი განკარგულების დეტალები. "მულტიპლექსს" წყლის მიწოდების სისტემაში ინესტიციების განხორციელების ვალდებულება მოეხსნა. წყარო: გაზეთი National Business

ბოლო პერიოდში საქართველოში `საინვესტიციო გარემოს შექმნა~ და სახელმწიფო საბიუჯეტო შემოსავლების ყველა შესაძლო საშუალებით გაზრდა საშიში ტენდენციებით ხასიათდება. ამ პროცესთან მიმართებაში ერთ-ერთი საკამათო საკითხი წყლის ობიექტების საეჭვო ვითარებაში გაყიდვა გახდა. აღნიშნულ თემაზე `ნაციონალურმა ბიზნესმა~ არაერთხელ დაწერა. ამჯერად ვაგრძელებთ ყველასთვის მტკივნეულ თემას.


სტიქიური უბედურებები ყოველწლიურად საქართველოს 100-150 მილიონ დოლარით აზარალებს.

სტიქიური უბედურებები ყოველწლიურად საქართველოს 100-150 მილიონ დოლარით აზარალებს. წყარო: Medianews.ge გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის “მწვანე ალტერნატივას” ინფორმაციით, საქართველოში ბოლო 30 წლის მანძილზე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის საშიშროების წინაშე აღმოჩნდა 3000-მდე დასახლებული პუნქტი, რაც ქვეყნის დასახლებული ტერიტორიების 80 პროცენტია. 

სტიქიური უბედურებები ყოველწლიურად საქართველოს 100-150 მილიონ დოლარით აზარალებს. წყარო: Medianews.ge

გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის “მწვანე ალტერნატივას” ინფორმაციით, საქართველოში ბოლო 30 წლის მანძილზე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის საშიშროების წინაშე აღმოჩნდა 3000-მდე დასახლებული პუნქტი, რაც ქვეყნის დასახლებული ტერიტორიების 80 პროცენტია.