“თბილისის წყალი გაიყიდა” რა დარღვევებია პრეზიდენტის განკარგულებაში

"თბილისის წყალი გაიყიდა" რა დარღვევებია პრეზიდენტის განკარგულებაში. წყარო გაზეთი National Business როგორც წესი, ჩვენი ხელისუფლება დიდი ზარ-ზეიმით გვამცნობს ხოლმე ამა თუ იმ სახელმწიფო ობიექტის გასხვისების შესახებ და უცხოელი ინვესტორების მოზიდვითაც ხშირად ამაყობს, თუმცა,, ჩვენდა გასაკვირად, 14 მაისს `თბილწყალკანალი~ ისე გაიყიდა, რომ ამის შესახებ საზოგადოება დღესაც არაა ინფორმირებული.

"თბილისის წყალი გაიყიდა" რა დარღვევებია პრეზიდენტის განკარგულებაში. წყარო გაზეთი National Business

როგორც წესი, ჩვენი ხელისუფლება დიდი ზარ-ზეიმით გვამცნობს ხოლმე ამა თუ იმ სახელმწიფო ობიექტის გასხვისების შესახებ და უცხოელი ინვესტორების მოზიდვითაც ხშირად ამაყობს, თუმცა,, ჩვენდა გასაკვირად, 14 მაისს `თბილწყალკანალი~ ისე გაიყიდა, რომ ამის შესახებ საზოგადოება დღესაც არაა ინფორმირებული.