ეკოციდის გამო საქართველო რუსეთს გაეროსა და საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლებს.

ეკოციდის გამო საქართველო რუსეთს გაეროსა და საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლებს. წყარო: რადიო თავისუფლება რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად საქართველოსთვის მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შესახებ დამოუკიდებელი უცხოელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახელმწიფო კომისიის შუალედური დასკვნა

ეკოციდის გამო საქართველო რუსეთს გაეროსა და საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლებს. წყარო: რადიო თავისუფლება

რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად საქართველოსთვის მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შესახებ დამოუკიდებელი უცხოელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახელმწიფო კომისიის შუალედური დასკვნა


თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს “მწვანე ალტერნატივას” უკანონო ლიცენზიებთან დაკავშირებულ სარჩელს განიხილავს.

თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს "მწვანე ალტერნატივას" უკანონო ლიცენზიებთან დაკავშირებულ სარჩელს განიხილავს. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი

თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს "მწვანე ალტერნატივას" უკანონო ლიცენზიებთან დაკავშირებულ სარჩელს განიხილავს. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი


”მწვანე ალტერნატივა” ტყის გაჩეხვას სასამართლოში გაასაჩივრებს.

”მწვანე ალტერნატივა” ტყის გაჩეხვას სასამართლოში გაასაჩივრებს. წყარო: Newsgeorgia 15 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია განიხილავს ”მწვანე ალტერნატივის” სარჩელს, რომლითაც ეს ორგანიზაცია ითხოვს, გაუქმდეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანებები, რომელთა საფუძველზეც 2007 მაისში გაიყიდა სამი ხანგრძლივვადიანი ლიცენზია ხე-ტყის დამზადებაზე

”მწვანე ალტერნატივა” ტყის გაჩეხვას სასამართლოში გაასაჩივრებს. წყარო: Newsgeorgia

15 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია განიხილავს ”მწვანე ალტერნატივის” სარჩელს, რომლითაც ეს ორგანიზაცია ითხოვს, გაუქმდეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანებები, რომელთა საფუძველზეც 2007 მაისში გაიყიდა სამი ხანგრძლივვადიანი ლიცენზია ხე-ტყის დამზადებაზე