ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა და ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული მიგრაცია საქართველოში

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა და ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული მიგრაცია საქართველოში წარმოდგენილი კვლევის მიზანია ბუნებრივი კატასროფების რისკისა და ბუნებრივი კატასტროფებით  გამოწვეული მიგრაციის მართვის ეროვნული პოტენციალის განხილვა. კერძოდ, კვლევაში განხილულია საქართველოში არსებული ბუნებრივი კატასროფების რისკის მართვის პოლიტიკა, ის ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ფინანსური პრობლემები, რომლებიც აფერხებს ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვის ეფექტურ განხორციელებას. ანგარიშში აგრეთვე განიხილულია საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული …

bunebrivi_katastrofebiბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა და ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული მიგრაცია საქართველოში

წარმოდგენილი კვლევის მიზანია ბუნებრივი კატასროფების რისკისა და ბუნებრივი კატასტროფებით  გამოწვეული მიგრაციის მართვის ეროვნული პოტენციალის განხილვა. კერძოდ, კვლევაში განხილულია საქართველოში არსებული ბუნებრივი კატასროფების რისკის მართვის პოლიტიკა, ის ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ფინანსური პრობლემები, რომლებიც აფერხებს ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვის ეფექტურ განხორციელებას. ანგარიშში აგრეთვე განიხილულია საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული მიგრაციის მართვის პოლიტიკის, ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ფინანსური ასპექტები. 


საჯარო სამართლის კერძო პარტნიორობის სქემები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში

საჯარო სამართლის კერძო პარტნიორობის სქემები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში  საჯარო სამართლის კერძო პარტნიორობა (სსკპ) მოიცავს საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების დაგეგმვის, მშენებლობის, დაფინანსებისა და ოპერირების მიზნით, გაფორმებულ კომერციულ ხელშეკრულებებს ცენტრალურ თუ ადგილობრივ მთავრობასა და კერძო ბიზნესს შორის, ისეთ სფეროებში, რომელიც ტრადიციულად საჯარო სექტორს განეკუთვნება, როგორიცაა: ტრანსპორტი, ჯანმრთელობის დაცვა, წყალმომარაგება ან განათლება. აღნიშნული თანამშრომლობა კერძო და საჯარო სექტორს …

sskp_sqemebiსაჯარო სამართლის კერძო პარტნიორობის სქემები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 

საჯარო სამართლის კერძო პარტნიორობა (სსკპ) მოიცავს საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების დაგეგმვის, მშენებლობის, დაფინანსებისა და ოპერირების მიზნით, გაფორმებულ კომერციულ ხელშეკრულებებს ცენტრალურ თუ ადგილობრივ მთავრობასა და კერძო ბიზნესს შორის, ისეთ სფეროებში, რომელიც ტრადიციულად საჯარო სექტორს განეკუთვნება, როგორიცაა: ტრანსპორტი, ჯანმრთელობის დაცვა, წყალმომარაგება ან განათლება. აღნიშნული თანამშრომლობა კერძო და საჯარო სექტორს შორის ხორციელდება, 
როგორც მათ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების, ასევე პროექტის განსახორციელებლად ერთობლივი კომპანიის ჩამოყალიბების შედეგად.