ტელეკომპანია “იმედის” პასუხი მწვანე ალტერნატივას განცხადებასთან დაკავშირებით

ტელეკომპანია "იმედის" პასუხი მწვანე ალტერნატივას განცხადებასთან დაკავშირებით