განცხადება ტყითსარგებლობის აუქციონის გამოცხადებასთან დაკავშირებით

Forest

2009 წლის 22 აგვისტოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გრძელვადიანი ტყით სარგებლობისათვის ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონი 22 სექტემბერს 12 საათზე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში გაიმართება. აღნიშნული სალიცენზიო ობიექტების შესახებ ინფორმაცია აუქციონის გამოცხადებამდე ორი თვით ადრე გამოქვეყნდა სატყეო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე (www.forestry.gov.ge). აღნიშნული ობიექტების ნაწილის ინვენტარიზაცია 2009 წელს ჩატარდა, სამუშაოები მიმდინარე წლის აპრილიდან …

»»»

მწვანე ალტერნატივას განცხადება აჭარის ავტონიმიურ რესპუბლიკაში სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტთან დაკავშირებით

DSC04919

2009 წლის 10-11 აგვისტოს ბათუმში, ქობულეთსა და ჩაქვში გაიმართა პროექტის “მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მეორე საჯარო განხილვა. იგეგმება პროექტის დაფინანსება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) მიერ (გათვალისწინებულია 7 მილიონი ევროს გამოყოფა: 4 მილიონი ევრო – გრანტი და 3 მილიონი ევრო – …

»»»