საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით განხორციელებული პროექტები და მათი ზეგავლენა გარემოზე

საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით განხორციელებული პროექტები და მათი ზეგავლენა გარემოზე პუბლიკაციის მიზანია გამოყოს საერთაშორისო დახმარებით დაფინანსებული პროექტების პოტენციური გარემოსდაცვითი საფრთხეები,  საქართველოს კანონმდებლობის სუსტი მხარეები მსგავს საფრთხეებთან მიმართებაში და გამოავლინოს უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების გზები.  

transparentსაქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით განხორციელებული პროექტები და მათი ზეგავლენა გარემოზე

პუბლიკაციის მიზანია გამოყოს საერთაშორისო დახმარებით დაფინანსებული პროექტების პოტენციური გარემოსდაცვითი საფრთხეები,  საქართველოს კანონმდებლობის სუსტი მხარეები მსგავს საფრთხეებთან მიმართებაში და გამოავლინოს უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების გზები.