ინფორმაციამ უნდა იხსნას გარემო.

ინფორმაციამ უნდა იხსნას გარემო. წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS გა­სულ კვი­რას გა­რე­მოს დაც­ვის სექ­ტორ­ში მო­მუ­შა­ვე არა­სამ­თავ­რობო ორ­გა­ნი­ზა­ციების წარ­მო­მად­გენ­ლები ამ სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე დო­ნო­რებს შეხვდნენ. შეხვედ­რას ეს­წრებოდა ევ­რო­კო­მი­სი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მიხაილ ნეკ­ვა­სი­ნი. ევ­რო­კო­მი­სია ერთ-ერ­თია იმ დო­ნორ­თა შო­რის, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე წე­ლია გა­რე­მოს დაც­ვით პრო­ექ­ტებს აფი­ნან­სებს და მხარს უჭერს.

ინფორმაციამ უნდა იხსნას გარემო. წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS

გა­სულ კვი­რას გა­რე­მოს დაც­ვის სექ­ტორ­ში მო­მუ­შა­ვე არა­სამ­თავ­რობო ორ­გა­ნი­ზა­ციების წარ­მო­მად­გენ­ლები ამ სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე დო­ნო­რებს შეხვდნენ. შეხვედ­რას ეს­წრებოდა ევ­რო­კო­მი­სი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მიხაილ ნეკ­ვა­სი­ნი. ევ­რო­კო­მი­სია ერთ-ერ­თია იმ დო­ნორ­თა შო­რის, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე წე­ლია გა­რე­მოს დაც­ვით პრო­ექ­ტებს აფი­ნან­სებს და მხარს უჭერს.


გზის რეაბილიტაციით ასობით ოჯახს არანებაყოფლობითი განსახლება ემუქრება.

გზის რეაბილიტაციით ასობით ოჯახს არანებაყოფლობითი განსახლება ემუქრება. წყარო: არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი  საგარეჯოს და თელავის რაიონების სოფლებში მცხოვრებ ასობით ოჯახს არანებაყოფლობითი განსახლება ემუქრება. ვაზიანი – გომბორი – თელავის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი, გზის არსებული მარშრუტის აღდგენას ითვალისწინებს, რაც გზის გაგანიერებასაც მოიცავს. ადგილობრივი მოსახლეობა, ვისზედაც გზის მშენებლობა ზეგავლენას ახდენს, პროექტის შესახებ ინფორმაციას საერთოდ არ ფლობს.

გზის რეაბილიტაციით ასობით ოჯახს არანებაყოფლობითი განსახლება ემუქრება. წყარო: არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

საგარეჯოს და თელავის რაიონების სოფლებში მცხოვრებ ასობით ოჯახს არანებაყოფლობითი განსახლება ემუქრება. ვაზიანი – გომბორი – თელავის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი, გზის არსებული მარშრუტის აღდგენას ითვალისწინებს, რაც გზის გაგანიერებასაც მოიცავს. ადგილობრივი მოსახლეობა, ვისზედაც გზის მშენებლობა ზეგავლენას ახდენს, პროექტის შესახებ ინფორმაციას საერთოდ არ ფლობს.


დღეს ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივა” მრგვალ მაგიდას გამართავს.

დღეს ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა" მრგვალ მაგიდას გამართავს. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა" დღეს სასტუმრო "ვერე პალასში" მრგვალ მაგიდას გამართავს. ღონისძიება გარემოსდაცვით და სოციალურ გამოწვევებს, ასევე მდგრადი განვითარების შესაძლებლობებსა და სამოქალაქო სექტორის პერსპექტივებს ეძღვნება. 

დღეს ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა" მრგვალ მაგიდას გამართავს. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი

ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა" დღეს სასტუმრო "ვერე პალასში" მრგვალ მაგიდას გამართავს. ღონისძიება გარემოსდაცვით და სოციალურ გამოწვევებს, ასევე მდგრადი განვითარების შესაძლებლობებსა და სამოქალაქო სექტორის პერსპექტივებს ეძღვნება. 


ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და კომენტარები გამოქვეყნდა.

ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და კომენტარები გამოქვეყნდა. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივამ" ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი, ასევე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების დამკვირვებელთა ქსელის შენიშვნები და კომენტარები გამოაქვეყნა.

ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და კომენტარები გამოქვეყნდა. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი

ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივამ" ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი, ასევე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების დამკვირვებელთა ქსელის შენიშვნები და კომენტარები გამოაქვეყნა.


ვაზიანი – თელავი – გომბორის გზის პროექტი, შესაძლოა, ჩავარდეს

ვაზიანი – თელავი – გომბორის გზის პროექტი, შესაძლოა, ჩავარდეს. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი ვაზიანი-თელავი-გომბორის 66 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი შესაძლოა, ჩავარდეს. როგორც "პირველს" "კახეთის საინფორმაციო ცენტრიდან" აცნობეს, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი ამ დრომდე არ არსებობს,

ვაზიანი - თელავი - გომბორის გზის პროექტი, შესაძლოა, ჩავარდეს. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი

ვაზიანი-თელავი-გომბორის 66 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი შესაძლოა, ჩავარდეს. როგორც "პირველს" "კახეთის საინფორმაციო ცენტრიდან" აცნობეს, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი ამ დრომდე არ არსებობს,


„ეფექტურად დაცული“ გარემო.

„ეფექტურად დაცული“ გარემო. წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებმა (მსოფლიო ბანკი, გაერო, ევროკომისია) შეიმუშავეს საჭიროებათა ერთობლივი შეფასების დოკუმენტი, რომლითაც განისაზღვრა საქართველოს ფინანსური დახმარების პრიორიტეტები. დაახლოებით ორ კვირაში მომზადებული დოკუმენტის შემუშავების პროცესში მონაწილეობის საშუალება, ფაქტობრივად, არ მიეცა სამოქალაქო საზოგადოებას – არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს და სხვა …

„ეფექტურად დაცული“ გარემო. წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS

2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებმა (მსოფლიო ბანკი, გაერო, ევროკომისია) შეიმუშავეს საჭიროებათა ერთობლივი შეფასების დოკუმენტი, რომლითაც განისაზღვრა საქართველოს ფინანსური დახმარების პრიორიტეტები. დაახლოებით ორ კვირაში მომზადებული დოკუმენტის შემუშავების პროცესში მონაწილეობის საშუალება, ფაქტობრივად, არ მიეცა სამოქალაქო საზოგადოებას - არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს.


საქართველოში ბიოსფერული რეზერვატი აშენდება?

საქართველოში ბიოსფერული რეზერვატი აშენდება? წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოსათვის დონორთა მიერ გამოყოფილი 4 მილიარდნახევრიანი დახმარებიდან გარემოს დაცვაზე 5 მილიონი ევრო დაიხარჯება.   

საქართველოში ბიოსფერული რეზერვატი აშენდება? წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS

ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოსათვის დონორთა მიერ გამოყოფილი 4 მილიარდნახევრიანი დახმარებიდან გარემოს დაცვაზე 5 მილიონი ევრო დაიხარჯება. 

 


განცხადება ტყითსარგებლობის აუქციონის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.

განცხადება ტყითსარგებლობის აუქციონის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. წყარო: Internet.ge 2009 წლის 22 აგვისტოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გრძელვადიანი ტყით სარგებლობისათვის ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონი 22 სექტემბერს 12 საათზე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში გაიმართება. 

განცხადება ტყითსარგებლობის აუქციონის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. წყარო: Internet.ge

2009 წლის 22 აგვისტოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გრძელვადიანი ტყით სარგებლობისათვის ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონი 22 სექტემბერს 12 საათზე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში გაიმართება.