ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა გეგმით განსაზღვრულ სამ პრიორიტეტულ სფეროში

ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა გეგმით განსაზღვრულ სამ პრიორიტეტულ სფეროში  დოკუმენტში განხილულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მიღებული ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამი პრიორიტეტული მიმართულების სფეროში (მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, გარემოს დაცვის ჩათვლით; რეგიონული თანამშრომლობის განმტკიცება; ტრანსპორტი და ენერგეტიკა). დოკუმენტი ასახავს მდგომარეობას 2009 წლის იანვრიდან ამავე წლის ოქტომბრამდე.  

ENP_AP_progress_in_priorityევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა გეგმით განსაზღვრულ სამ პრიორიტეტულ სფეროში 

დოკუმენტში განხილულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მიღებული ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამი პრიორიტეტული მიმართულების სფეროში (მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, გარემოს დაცვის ჩათვლით; რეგიონული თანამშრომლობის განმტკიცება; ტრანსპორტი და ენერგეტიკა). დოკუმენტი ასახავს მდგომარეობას 2009 წლის იანვრიდან ამავე წლის ოქტომბრამდე.