მწვანე ალტერნატივას ადმინისტრაციული საჩივარი

baneri_GA

22 თებერვალს ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. საჩივარი შეეხება საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ქ. თბილისის მთავრობასა და შპს „მალტიპლექს ენერჯი ლიმითედს“ შორის გაფორმებელი შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე დადებული ხელშეკრულების პირობების შესრულების ანგარიშს, რომლის მოპოვებას მწვანე ალტერნატივა 2009 წლის მაისიდან უშედეგოდ ცდილობს. საქართველს …

»»»

ტრენინგები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინიტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლებისათვის

abra GA

2010 წლის 20-23 და 25-28 იანვარს ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ ჩაატარა ოთხდღიანი ტრენინგები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინიტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლებისათვის თემაზე: "ინსპექტირების პროცედურები და პრაქტიკული ასპექტები".

»»»

მწვანე ალტერნატივას ახსნა-განმარტება შპს “საქართველოს რკინიგზის” პასუხზე.

წარმოგიდგენთ ახსნა-განმარტებას იმ კომენტარებთან (გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტი) დაკავშირებით, რომელიც მოგვაწოდა შპს "საქართველოს რკინიგზამ" ჩვენს მიერ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე მომზადებულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე. ჩამოტვირთვა

»»»