სახელმძღვანელო მანგანუმის მოპოვების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობისათვის

სახელმძღვანელო გამოიცა ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და მანგანუმის გამდიდრებელი საწარმოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა, ეს გამოცემა სასარგებლო იქნება საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოექცnენ შავი ლითონების მოპოვებისა და გადამუშავების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ. გამოცემაში აღწერილია ის საფრთხეები, რომელსაც უქმნის ადმიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და გამდიდრების არსებული პრაქტიკა, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის …

სახელმძღვანელო გამოიცა ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და მანგანუმის გამდიდრებელი საწარმოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა, ეს გამოცემა სასარგებლო იქნება საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოექცnენ შავი ლითონების მოპოვებისა და გადამუშავების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ. გამოცემაში აღწერილია ის საფრთხეები, რომელსაც უქმნის ადმიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და გამდიდრების არსებული პრაქტიკა, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის უფლბებისა და ინტერესების დაცვის შესაძლებლობები. ჩამოტვირთვა


სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ “პრივატიზება ქართულად”-2

2007 წელს „მწვანე ალტერნატივამ“ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“, რომელშიც აღიწერა 2005-2007 წლებში ორგანიზაციის მიერ პრივატიზების პროცესის მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევები. წარმოდგენილი ანგარიში – „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“ – 2“ – 2007 წლის ანგარიშის ერთგვარი გაგრძელებაა. ჩამოტვირთვა

Microsoft Word - PRIVATIZATION REPORT_20102007 წელს „მწვანე ალტერნატივამ“ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“, რომელშიც აღიწერა 2005-2007 წლებში ორგანიზაციის მიერ პრივატიზების პროცესის მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევები. წარმოდგენილი ანგარიში – „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“ – 2“ – 2007 წლის ანგარიშის ერთგვარი გაგრძელებაა. ჩამოტვირთვა