ფოთში აეროპორტის მშენებლობა საშიშია!

ფოთში აეროპორტის მშენებლობა საშიშია! წყარო: Regions.ge საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ ფოთში რეგიონში ყველაზე დიდ აეროპორტს ააშენებს. ამან არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაში, ისე ეკოლოგებში. ეკოლოგებს მართებულად არ მიაჩნიათ მხოლოდ რომელიმე თანამდებობის პირის, თუნდაც პრეზიდენტის მიერ, საკუთარი მოსაზრების საფუძველზე ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილება. 

ფოთში აეროპორტის მშენებლობა საშიშია! წყარო: Regions.ge

საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ ფოთში რეგიონში ყველაზე დიდ აეროპორტს ააშენებს. ამან არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაში, ისე ეკოლოგებში. ეკოლოგებს მართებულად არ მიაჩნიათ მხოლოდ რომელიმე თანამდებობის პირის, თუნდაც პრეზიდენტის მიერ, საკუთარი მოსაზრების საფუძველზე ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილება. 


“მწვანეთა მოძრაობა” ახალ სარკინიგზო პროექტს აკრიტიკებს.

“მწვანეთა მოძრაობა” ახალ სარკინიგზო პროექტს აკრიტიკებს. წყარო: ნეტგაზეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია “მწვანეთა მოძრაობა” მიიჩნევს, რომ თბილისის ახალი, შემოვლითი სარკინიგზო პროექტი, რომლის მშენებლობაც ჯერ არ დაწყებულა, არ არის კარგად დამუშავებული და  კარგად არ არის დანახული ის რისკები, რაც გარემოზე ზემოქმედებას უკავშირდება.

“მწვანეთა მოძრაობა” ახალ სარკინიგზო პროექტს აკრიტიკებს. წყარო: ნეტგაზეთი

არასამთავრობო ორგანიზაცია “მწვანეთა მოძრაობა” მიიჩნევს, რომ თბილისის ახალი, შემოვლითი სარკინიგზო პროექტი, რომლის მშენებლობაც ჯერ არ დაწყებულა, არ არის კარგად დამუშავებული და  კარგად არ არის დანახული ის რისკები, რაც გარემოზე ზემოქმედებას უკავშირდება.


მდინარე ვერე –საფრთხე მოსახლეობისთვის.

მდინარე ვერე –საფრთხე მოსახლეობისთვის. წყარო: ნეტგაზეთი მდინარე ვერეს ხეობა, რომლის ნაპირებზე წყლის წისქვილები იყო ჩამწკრივებული და  რომლის წყალს თბილისის მოსახლეობა სასმელადაც იყენებდა XIX საუკუნეში, დღეს უმძიმეს ეკოლოგიურ მდგომარეობაშია და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საშიშროებას წარმოადგენს.

მდინარე ვერე –საფრთხე მოსახლეობისთვის. წყარო: ნეტგაზეთი

მდინარე ვერეს ხეობა, რომლის ნაპირებზე წყლის წისქვილები იყო ჩამწკრივებული და  რომლის წყალს თბილისის მოსახლეობა სასმელადაც იყენებდა XIX საუკუნეში, დღეს უმძიმეს ეკოლოგიურ მდგომარეობაშია და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საშიშროებას წარმოადგენს.