მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ შემუშავებული მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია, სადაც მოცემულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და მომავალი 5 წლის განმავლობაში გასატარებელი ღინისძიებები.


შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე დადებული ხელშეკურლება

შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ქ. თბილისის მთავრობასა და შპს „მალტიპლექს ენერჯი ლიმითედს“ შორის გაფორმებელი დადებული ხელშეკრულების ძირითადი ტექსტი (დანართებისა და ხელშეკრულებაში შესული ცვლილების გარეშე). ჩამოტვირთვა