მწვანე ალტერნატივას შეფასებითი ანგარიშის განხილვა

abra GA

მწვანე ალტერნატივამ გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის ზოგიერთი პრიორიტეტის შესრულების მდგომარეობას 2010 წლის იანვარი-ნოემბრის განმავლობაში. იხილეთ დოკუმენტი ინგლისურ ენაზე

»»»