ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.

ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.