ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.

ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.


მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ შემუშავებული მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია, სადაც მოცემულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და მომავალი 5 წლის განმავლობაში გასატარებელი ღინისძიებები.


შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე დადებული ხელშეკურლება

შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ქ. თბილისის მთავრობასა და შპს „მალტიპლექს ენერჯი ლიმითედს“ შორის გაფორმებელი დადებული ხელშეკრულების ძირითადი ტექსტი (დანართებისა და ხელშეკრულებაში შესული ცვლილების გარეშე). ჩამოტვირთვა