როგორ ვიმოქმედოთ თუ პროექტი გვაზარალებს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის საჩივრით მიმართვის შესაძლებლობები და პროცედურები

სახელმძღვანელოში განხილულია მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის სტრუქტურებისთვის საჩივრით მიმართვის და მისი განხილვის მექანიზმები. ჩამოტვირთვა

სახელმძღვანელოში განხილულია მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის სტრუქტურებისთვის საჩივრით მიმართვის და მისი განხილვის მექანიზმები. ჩამოტვირთვა


ოქროს მოპოვების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობისათვის – სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო გამოიცა ბოლნისის რაიონში ოქროსა და სპილენძის მოპოვებისა და გამამდიდრებელი საწარმოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა, ის ასევე სასარგებლო იქნება საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოექცნენ ფერადი და იშვიათი ლითონების მოპოვებისა და გადამუშავების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ. გამოცემაში აღწერილია ის საფრთხეები, რომელსაც უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს ოქროს მოპოვებისა და გამდიდრების არსებული …

სახელმძღვანელო გამოიცა ბოლნისის რაიონში ოქროსა და სპილენძის მოპოვებისა და გამამდიდრებელი საწარმოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა, ის ასევე სასარგებლო იქნება საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოექცნენ ფერადი და იშვიათი ლითონების მოპოვებისა და გადამუშავების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ. გამოცემაში აღწერილია ის საფრთხეები, რომელსაც უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს ოქროს მოპოვებისა და გამდიდრების არსებული პრაქტიკა, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებისა და ინტერესების დაცვის შესაძლებლობები. ჩამოტვირთვა


უზრუნველყოფს, თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვასა და მდგრად გამოყენებას

საჯარო პოლიტიკის ეს ნარკვევი ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის აქტუალურ საკითხებს ეხება. მისი მიზანია წამოწიოს საჯარო პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროში გადაუდებლად გადასაჭრელი საკითხები და ხელი შეუწყოს დისკუსიას ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისა და გარემოსდაცვითი მიზნების ჰარმონიულად მიღწევის გზებზე. ჩამოტვირთვა

Holand_1საჯარო პოლიტიკის ეს ნარკვევი ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის აქტუალურ საკითხებს ეხება. მისი მიზანია წამოწიოს საჯარო პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროში გადაუდებლად გადასაჭრელი საკითხები და ხელი შეუწყოს დისკუსიას ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისა და გარემოსდაცვითი მიზნების ჰარმონიულად მიღწევის გზებზე. ჩამოტვირთვა


თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ანალიზი

შპს “საქართველოს რკინიგზა” გეგმავს, თბილისის ცენტრალური ნაწილის შემოვლითი ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის მშენებლობასა და “დიდუბისა” და “ნავთლუღის” არსებული სარკინიგზო სადგურების მოდერნიზებას. პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ინვესტიციების მოსაპოვებლად, კომპანიამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა (ერგბ) 1 და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (ესბ) მიმართა. პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 350 მილიონ ევროს. ჩამოტვირთვა

შპს “საქართველოს რკინიგზა” გეგმავს, თბილისის ცენტრალური ნაწილის შემოვლითი ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის მშენებლობასა და “დიდუბისა” და “ნავთლუღის” არსებული სარკინიგზო სადგურების მოდერნიზებას. პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ინვესტიციების მოსაპოვებლად, კომპანიამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა (ერგბ) 1 და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (ესბ) მიმართა. პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 350 მილიონ ევროს. ჩამოტვირთვა


სახელმძღვანელო მანგანუმის მოპოვების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობისათვის

სახელმძღვანელო გამოიცა ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და მანგანუმის გამდიდრებელი საწარმოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა, ეს გამოცემა სასარგებლო იქნება საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოექცnენ შავი ლითონების მოპოვებისა და გადამუშავების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ. გამოცემაში აღწერილია ის საფრთხეები, რომელსაც უქმნის ადმიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და გამდიდრების არსებული პრაქტიკა, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის …

სახელმძღვანელო გამოიცა ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და მანგანუმის გამდიდრებელი საწარმოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა, ეს გამოცემა სასარგებლო იქნება საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოექცnენ შავი ლითონების მოპოვებისა და გადამუშავების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ. გამოცემაში აღწერილია ის საფრთხეები, რომელსაც უქმნის ადმიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისა და გამდიდრების არსებული პრაქტიკა, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის უფლბებისა და ინტერესების დაცვის შესაძლებლობები. ჩამოტვირთვა


სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ “პრივატიზება ქართულად”-2

2007 წელს „მწვანე ალტერნატივამ“ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“, რომელშიც აღიწერა 2005-2007 წლებში ორგანიზაციის მიერ პრივატიზების პროცესის მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევები. წარმოდგენილი ანგარიში – „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“ – 2“ – 2007 წლის ანგარიშის ერთგვარი გაგრძელებაა. ჩამოტვირთვა

Microsoft Word - PRIVATIZATION REPORT_20102007 წელს „მწვანე ალტერნატივამ“ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“, რომელშიც აღიწერა 2005-2007 წლებში ორგანიზაციის მიერ პრივატიზების პროცესის მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევები. წარმოდგენილი ანგარიში – „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა ანუ „პრივატიზება ქართულად“ – 2“ – 2007 წლის ანგარიშის ერთგვარი გაგრძელებაა. ჩამოტვირთვა