მწვანე ალტერნატივას მიმართვა საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის წარმომადგენლებს “საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კანონპროექტთან დაკავშირებით

abra GA

მწვანე ალტერნატივამ განცხადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის წარმომადგენლებს "საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე" კანონპროექტთან დაკავშირებით. კანონპროექტით შემოთავაზებულია გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ცხოველებისა და მცენარეების გარემოდან ამოღების ახალ წესები და პროცედურები. მწვანე ალტენატივამ განცხადება, ასევე შენიშვნები და რეკომენდაციები გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბიუროს წევრებს, კომიტეტებსა და ფრაქციებს, ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების …

»»»

„მწვანე ალტერნატივას“ და „სტეფანწმიდას“ შენიშვნები დარიალის ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშსა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმაზე

baneri_GA

„მწვანე ალტერნატივამ“ და „სტეფანწმიდამ“ მოამზადეს და პროექტის განმახორციელებელს შპს „დარიალი ენერჯის“ წარუდგინეს შენიშვნები დარიალის ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშსა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმაზე. პროექტი ითვალისწინებს მდ. თერგის ხეობაში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, საქართველო-რუსეთის საზღვართან ახლოს, 110 მეგავატი დადგმული სიმძლავის დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. დარიალი ჰესი ენერგოსისტემას მიუერთდება დარიალის 110 კვ-იანი ხაზით, რომელიც აერთებს საქართველოსა …

»»»