მწვანე ალტერნატივა გარემოს დაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ

მწვანე ალტერნატივა ითხოვს საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის ბრძანების ბათილად ცნობსა, რომლითაც დარიალი-ჰესის მშენებლობის პროექტზე დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გაიცა.  საქმის ნომერი: 3/512-12;  მოწინააღმდეგე მხარე: გარემოს დაცვის სამინისტრო;  მესამე პირები: სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო და სს „დარიალი ენერჯი“;  დარიალი-ჰესის მშენებლობის პროექტი ითვალისწინებს მდ. თერგის ხეობაში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, საქართველო-რუსეთის საზღვართან ახლოს, 110 მეგავატი დადგმული სიმძლავის …

»»»