მწვანე ალტერნატივა საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ასლს ითხოვს

2012 წლის 5 სექტემბერს მწვანე ალტერნატივამ წერილით მიმართა საქართველოს მთავრობის კანცელარიას და მოითხოვა  საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 5 სექტემბრამდე გამოცემული განკარგულებების ასლების გადაცემა. მწვანე ალტერნატივას წერილი საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ არ უზრუნველყო მოთხოვნილი ინფორმაციის ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადაში მწვანე ალტერნატივასათვის გადაცემა. 2012 წლის 20 სექტემბერს მწვანე ალტერნატივამ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა …

»»»

მოქალაქე კახა ბეჭვაიას და ელდარ ქათამაძის საჩივარი

საჩივრები ეხება თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის თბილისი-ფონიჭალა და ფონიჭალა-რუსთავის მონაკვეთის პროექტის ფარგლებში დაზარალებული პირების მიერ მოთხოვნილ კომპენსაციას.  მოქალაქე კახა ბეჭვაიას 2012 წ. 12 სექტემბერის საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს წარმომადგენლობის უფროსს გიორგი კიზირიას და განსახლების სპეციალისტს მედგარ ჭელიძეს მოქალაქე ელდარ ქათამაძეს 2012 წ. 29 ოქტომბერის საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს წარმომადგენლობის უფროსს გიორგი კიზირიას და განსახლების სპეციალისტს მედგარ ჭელიძეს  

»»»