კიდევ ერთი ჰესი ყაზბეგის რაიონში: ამჯერად საფრთხე ხდის ხეობას ემუქრება

Darialis xeoba-sof. cdo

26 დეკემბერი, 2012 წ. 24 დეკემბერს „მწვანე ალტერნატივამ“ და „სტეფანწმიდამ“ შპს „ყაზბეგი ჰესს“ წარუდგინეს შენიშვნები და კომენტარები ყაზბეგის რაიონში, მდ. ბროლისწყალზე (ხდისწყალი, ქისტურა) 6 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საზოგადოებრივი განხილვისთვის წარმოდგენილი ვერსიის თაობაზე.  შპს „ყაზბეგი ჰესი“ გეგმავს ყაზბეგის რაიონში, მდინარე თერგის მარჯვენა შენაკადზე, ბროლისწყალზე (ხდისწყალი, ქისტურა), 6 მგვტ …

»»»

დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში: პრაქტიკა და გამოწვევები

DSC_0095

2012 წ. 18 დეკემბერს სასტუმროში „ვერე პალასი“ ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას ინიციატივით გაიმართა საჯარო დისკუსია თემაზე „დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში: პრაქტიკა და გამოწვევები“.  დისკუსიის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილ დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურების (ჰესების) პროექტებთან დაკავშირებული პრობლემების განხილვა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ გარემოს დაცვის, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს  საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო, საერთაშორისო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების  წარმომადგენლები, ასევე …

»»»

ამა წლის 18 დეკემბერს ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ საჯარო დისკუსიაზე – დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში: პრაქტიკა და გამოწვევები

დარიალი ჰესი, მწვანე ალტერნატივა

მოწვევა საჯარო დისკუსიაზე დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში: პრაქტიკა და გამოწვევები 18 დეკემბერი, 2012 წ., 11:00 – 14:00 სთ, სასტუმრო „ვერე პალასი“ დღეს საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას ქვეყანაში არსებული ენერგეტიკული პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება წარმოადგენს. ამჟამად დადებულია 40-ზე მეტი ურთიერთგაგების მემორანდუმი და შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ქართულ ან უცხოურ კომპანიებს შორის მცირე, საშუალო და დიდი …

»»»