ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას საჩივარი ტელეკომპანია მეცხრე არხის თვითმარეგულირების ორგანოს

ამა წლის 22 აპრილს, ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში, საინფორმაციო გადაცემაში – ახალი მეცხრეზე, გავიდა სიუჟეტი „ახალი დასკვნა ხუდონზე, ახალმა მასალებმა ჰესის ირგვლივ უთანხმოება უნდა გააბათილოს“. სიუჟეტის ავტორები: სიუჟეტის თანახმად, ხუდონჰესის მშენებელი კომპანია „ტრანსელექტრიკა“ უახლოეს დღეებში აპირებდა ახალი კვლევის წარმოდგენას;  ეს ანგარიში უპასუხებდა აპრილის დასაწყისში ნიდერლანდების სამეფოს გარემოზე ზემოქმედების  კომისიის ექსპერტთა მიერ გამოთქმულ ყველა  შენიშვნას.   ჩვენი …

»»»