განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი გამოსახლება და განსახლება

განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი გამოსახლება და განსახლება. - სახელმძღვანელო მოქალაქეებისთვის

gansaxleba_2013განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი გამოსახლება და განსახლება. - სახელმძღვანელო მოქალაქეებისთვის


საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

EU_kanonmdebloba_2013საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება

ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა