საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან კონვერგენცია

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან კონვერგენცია. სახელმძღვანელო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და აქტივისტებითვის

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან კონვერგენცია. სახელმძღვანელო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და აქტივისტებითვის