ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

evrokavshiriევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში


ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე

ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ზემოქმედების კვლევა

faravaniჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ზემოქმედების კვლევა


ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის (ENPI) გზამკვლევი

ევროპის  სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის  (ENPI) გზამკვლევი განახლებული ვერსია

ENPIევროპის  სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის  (ENPI) გზამკვლევი
განახლებული ვერსია


მადნეული კანონზე მაღლა

მადნეული კანონზე მაღლა

madneuliმადნეული კანონზე მაღლა


ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში

ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში

energyენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში


ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე

ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე

nadiroba_2013ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე