საქართველოს კანონმდებლობის „გარემოსთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების და აღმოფხვრისთვის გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივასთან შესაბამისობის შეფასება

საქართველოს კანონმდებლობის „გარემოსთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების და აღმოფხვრისთვის გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივასთან შესაბამისობის შეფასება

EU_barnaqadzeსაქართველოს კანონმდებლობის „გარემოსთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების და აღმოფხვრისთვის გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივასთან შესაბამისობის შეფასება


საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა: ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა: ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

policy_briefსაქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა: ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა


მწვანე პოლიტიკა და გარემოს დაცვა

მწვანე პოლიტიკა და გარემოს დაცვა იფიქრე გლობალურად, იმოქმედე ლოკალურად  

mwvane_politikaმწვანე პოლიტიკა და გარემოს დაცვა
იფიქრე გლობალურად, იმოქმედე ლოკალურად
 


ევროკავშირის ჰორიზონტულ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის კონვერგენციის გეგმა

ევროკავშირის ჰორიზონტულ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის კონვერგენციის გეგმა

roadmapევროკავშირის ჰორიზონტულ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის კონვერგენციის გეგმა


ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

evrokavshiriევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში


ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე

ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ზემოქმედების კვლევა

faravaniჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ზემოქმედების კვლევა


ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის (ENPI) გზამკვლევი

ევროპის  სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის  (ENPI) გზამკვლევი განახლებული ვერსია

ENPIევროპის  სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის  (ENPI) გზამკვლევი
განახლებული ვერსია


მადნეული კანონზე მაღლა

მადნეული კანონზე მაღლა

madneuliმადნეული კანონზე მაღლა


ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში

ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში

energyენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში


ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე

ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე

nadiroba_2013ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე


Page 1 of 212